Opis metody

Ocena w modelu samoocena-przełożony polega na tym, że pracownik sam dokonuje oceny swojej osoby i jednocześnie oceniany jest przez swojego przełożonego.

Część formularza ankiety wypełniana jest przez samego pracownika (tzw. samoocena). Dotyczy ona rezultatów własnej pracy, postawy wobec firmy i przełożonych, chęci podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych, problemów i trudności w pracy.

Część wypełniana przez bezpośredniego przełożonego ocenianej osoby dotyczy efektów pracy w zakresie ilościowym i jakościowym, opisu zachowania istotnego dla pracy, cech osobowościowych ocenianego pracownika.

Opis rozwiązania

Netfuture, w swojej ofercie posiada aplikację, który wspiera proces oceny w wyżej opisanym modelu. Do głównych funkcji systemy należą:
 • Kreator formularza oceny
 • Możliwość definiowania pól widocznych tylko na formularzu oceny, pól tylko dla przełożonego oraz pól wspólnych
 • Możliwość tworzenia różnych modeli kompetencji
 • System automatycznej wysyłki mailingów z zaproszeniami do wzięcia udziału w procesie oceny
 • System automatycznych powiadomień o zbliżających się terminach zakończenia procesu oceny
 • Rozbudowany panel do analizy danych

Raporty i analizy danych

Oferowane przez nas narzędzie udostępnia zaawansowany system do analizy danych w postaci następujących raportów:
 • Szczegółowy raport przebiegu procesu oceny (ilość osób biorących udział w ocenie, procent realizacji oceny, ilość ocen wykonanych w czasie, po czasie, zaległych, itp.)
 • Podsumowanie oceny wybranego pracownika (wyszczególnienie różnic pomiędzy samooceną a oceną przełożonego)
 • Karta oceny pracownika – czyli historia wszystkich ocen wykonanych dla tego pracownika
 • Raporty według modelu kompetencji
 • Raport pokazujący procesy oceny, w których samoocena i ocena przełożonego znacznie się od siebie różniły
 • Zestawienie i podsumowanie oceny kompetencji w wybranej grupie osób

Inne zalety

 • Możliwość importu danych o uczestnikach i strukturze organizacyjnej z zewnętrznych plików
 • Integracja z Active Directory
 • Integracja z systemem Teta HR

Dostępne warianty wdrożenia

Proponujemy trzy warianty wdrożenia aplikacji:
 • jako usługa hostowana na serwerach Netfuture
 • jako niezależna aplikacja WWW instalowana na serwerze klienta
 • jako moduł Platformy SharePoint