Co to jest Ocena 360

Ocena 360 stopni jest to stosunkowo nowa i bardzo efektywna metoda oceny pracowników, zwłaszcza tych na wyższych szczeblach. Podobnie jak inne oceny, wpływa ona na rozwoj własny pracownika. Jej głównym celem jest dostarczenie przełożonym informacji o predyspozycjach podwładnego oraz jego możliwych ścieżkach rozwoju.
Najważniejszym elementem oceny 360 stopni, odróżniającym ją od innych metod jest fakt, że pracownik zostaje poddany ocenie z kilku poziomów. Oceniany jest zarówno przez przełożonych, podwładnych, najbliższych współpracowników, osoby z zewnątrz organizacji i dodatkowo dokonuje jeszcze samooceny.
Dzięki takiemu wielokierunkowemu podejściu, ocena może w pełni zobrazować sposób pracy pracownika i pokazać rożnice w postrzeganiu pracownika przez samego siebie i tym, jak jest widziany przez innych.


Opis rozwiązania

Netfuture posiada profesjonalny system, który wspiera wszystkie etapy procesu oceny 360, czyli:
 • Przygotowanie kwestionariusza oceny
 • Wybór respondentów dla każdego ocenianego pracownika
 • Wysyłka zaproszeń mailowych do rozpoczęcia oceny
 • Zebranie danych z wypełnianych ankiet
 • Zakończenie procesu oceny
 • Analizowanie danych i generowanie raportów
Ważną funkcjonalnością naszego systemu jest także dwujęzyczność. Proces oceny może być przeprowadzony jednocześnie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej i to użytkownik wybiera w jakiej wersji językowej chce widzieć kwestionariusz oceny.

Główne zalety systemu

 • Łatwość definiowania procesu oceny, wyboru osób biorących udział w badaniu oraz ich respondentów
 • Możliwość zbudowania własnej matrycy badanych kompetencji, subkompetencji i wskaźników
 • Kreator wspomagający budowanie kwestionariusza oceny
 • Możliwość definiowania różnych pytań dla różnych grup respondentów
 • System automatycznej wysyłki mailingów z zaproszeniami do wzięcia udziału w procesie oceny
 • System automatycznych powiadomień o zbliżających się terminach zakończenia procesu oceny
 • Bardzo rozbudowany system do przeglądania i analizowania wyników procesu oceny.
 • Generowanie atrakcyjnych i szczegółowych raportów indywidualnych i grupowych (w formacie .pdf, .xls)

Dostępne warianty wdrożenia

Proponujemy trzy warianty wdrożenia aplikacji:
 • jako usługa hostowana na serwerach Netfuture
 • jako niezależna aplikacja WWW instalowana na serwerze klienta
 • jako moduł Platformy SharePoint

Dla kogo dedykowany jest system

Nasza aplikacja przeznaczona jest główna dla:
 • firm, które korzystają z usług zewnętrznych agencji i chciałyby same zarządzać procesem oceny
 • firm, które ponoszą duże koszty związane z przygotowaniem raportów i zestawień na temat danych zebranych podczas procesu oceny. Dzięki naszej aplikacji klient "jednym kliknięciem" otrzymuje profesjonalnie wyglądający raport w formacie .pdf zawierający zestawienie badanych kompetencji i wskaźników pod różnym kątem w postaci tabelarycznej oraz w formie atrakcyjnych wykresów.