Opis metody

Ocena roczna jest kluczowym narzędziem działalności działu HR i bardzo ważnym elementem rozwoju pracownika. Pozwala ona na podsumowanie i analizę realizacji założonych celów i udzieleniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat efektów jego pracy. Służy także do zaplanowania rozwoju pracowników poprzez dobór adekwatnych szkoleń oraz działań doskonalących i rozwojowych.

Ocena roczna wykonywana w formie papierowej wiąże się z wieloma problemami i trudnościami, ponieważ dane zebrane w takie formie są trudne do analizowania i nie dają możliwości zbiorczego spojrzenia na ocenę całej grupy osób lub działu, a tym samym możliwości szybkiego porównania z ocena z poprzednich lat. Dlatego też niezwykle wygodnym i pożądanym rozwiązaniem jest zdefiniowanie oraz przeprowadzenie procesu oceny rocznej drogą elektroniczną.

Opis rozwiązania

Netfuture w swojej ofercie posiada aplikację umożliwiającą ocenę następujących aspektów pracy pracownika:
 • Ocenę realizacji założonych celów
 • Podsumowanie realizacji działań rozwojowych
 • Ocenę kompetencji
 • Zaplanowanie nowych celów na nadchodzący rok
 • Zaplanowanie działań rozwojowych na nadchodzący rok
Kluczową funkcjonalnością jest zaawansowany panel raportowo-analityczny, który pozwala na dokładną analizę zebranych danych zarówno dla konkretnej osoby jak i grupy osób. Do najważniejszych raportów udostępnianych przez system należą:
 • Raport skuteczności realizacji założonych celów (dla konkretnego pracownika lub wybranej grupy osób)
 • Analizę oceny rocznej pracownika z podziałem na poszczególne lata
 • Przedstawienie rozkładu oceny kompetencji na krzywej Gaussa
 • Rankingi najlepiej i najgorzej ocenionych osób
 • Raport najczęściej wybieranych form działań rozwojowych
 • Raporty pokazujące rozkład oceny w wybranej grupie osób

Dodatkowe zalety

 • Aplikacja dostępna poprzez przeglądarkę internetową
 • Łatwy i intuicyjny panel do zarządzania całym procesem oceny, niewymagający od użytkownika dużej wiedzy technicznej
 • Możliwość tworzenia własnego zbioru ocenianych kompetencji i subkompetencji
 • Możliwość ręcznego tworzenia zaawansowanych formularzy oceny
 • System automatycznej wysyłki mailingów z zaproszeniami do wzięcia udziału w procesie oceny
 • System automatycznych powiadomień o zbliżających się terminach zakończenia procesu oceny

Dostępne warianty wdrożenia

Proponujemy trzy warianty wdrożenia aplikacji:
 • jako usługa hostowana na serwerach Netfuture
 • jako niezależna aplikacja WWW instalowana na serwerze klienta
 • jako moduł Platformy SharePoint